മീന്‍ ചാറും ചാലിയാറും പിന്നെ ബൂലോക ചാരന്മാരും!!

5:13 PM
ഒ രു മടക്കയാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിന്‍റെ അവസാന നാളുകളിലായിരുന്നു ആ ഫോണ്‍ വന്നത്  ,  " ഹെലോ അസ്സലാമുഅലൈക്കും  കേയ്ഫല്‍ ഹാല്‍ "  അ...
126 Comments
Read

ഒരു ദര്‍ശന സുഖവും സൈനാത്തയുടെ ഇറച്ചിപത്തിരിയും!!

8:51 PM
"എന്താ  ഇക്കാക്ക   ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ?  എന്നേം  മക്കളെയും വിട്ടു നിക്കണതിലുള്ള സങ്കടംണ്ടെന്നറിയാം എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ സൌഭാഗ്യങ്ങളും പട...
101 Comments
Read
Powered by Blogger.