നിതാഖാത്തും ഇന്ത്യന്‍ എംമ്പസിയും -അറിവിലേക്കായി ചില ചിന്തകള്‍.!!

9:17 PM
            ആറു മാസങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് പത്രത്താളുകളിലും ടെലിവിഷന്‍ , വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുനിന്ന വാര്‍ത്തയായിരുന്നു സൗദി അറേബ്...
56 Comments
Read
Powered by Blogger.