സ്റ്റാറ്റസിന്‍ മറയത്തെ അബ്ബാസ് ഖുബ്ബൂസ് .!!!!!!!!.

2:43 PM
വളരെക്കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് സ്നേഹികളുടെ മനസ്സില്‍ ഇടം കിട്ടിയ എഴുത്തുകാരനാണ്‌ അബ്ബാസ്​. ഏതൊരു പ്രവാസിയേയും പോലെ ജീവിതം കരുപ്പിടി...
44 Comments
Read
Powered by Blogger.