വായനശാല തുറക്കുമ്പോള്‍ !.

4:43 PM
വായനാ ലോകം അനുദിനം മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നു മാത്രം കഥയും കവിതയും ആനുകാലികങ്ങളും മാത്രം...
57 Comments
Read

മറൈന്‍ ഡ്രൈവിലെ സമരവും ഫ്രീക്കന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസും!!.

3:21 PM
ഇന്നാണ് ആ മഹാ സംഭവം !! നവംബര്‍ രണ്ട്, !ഇങ്ങള്‍ കോഴിക്കോട്ടെ ആണുങ്ങളെ കണ്ടുക്കോന്നും പറഞ്ഞ്,ഏതോ ടിവിയില്‍ ഏതോ ഒരു ബ്രെയ്ക്കിംഗ് ന്യൂസും വ...
115 Comments
Read
Powered by Blogger.