എന്റെ ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാക്കള്‍ അഥവാ, ഒരു ആല്‍ബം നായകന്‍റെ കദന കഥ.

10:16 PM
മൂ സ്സൂട്ടിയുടെ ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പിലെ കറങ്ങുന്ന കസേരയില്‍ ഞാനെന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. തല മുടി വെട്ടണം, എന്നെ സുന്ദരനാക്കൂ...
94 Comments
Read
Powered by Blogger.