ഈ ലോകത്തെ കുപ്പി ചില്ലുകള്‍!.

9:50 PM
വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഹിറ്റായ പ്രിയദര്‍ശന്‍ സിനിമയിലെ ഒരു തമാശയുണ്ട്. എത്ര സത്യം പറഞ്ഞിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്ത അമ്മയെ തെളിവ് കാട്ടി ശ്രീനിവ...
43 Comments
Read
Powered by Blogger.