ദി കാര്‍ !! റീ ലോഡ് വേര്‍ഷന്‍ !.

9:32 PM
പ്രവാസത്തില്‍ വീണുകിട്ടിയ ഒരവധിക്കാലത്തില്‍ ഞാനും കൂട്ടുകാരനും കൂടി ഒരിക്കല്‍ കാറില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് ഉണ്ട്...
31 Comments
Read
Powered by Blogger.