ചില പ്രവാസ ചിന്തകള്‍ !.

8:59 PM
നാടും വീടും വിട്ടു പ്രവാസജീവിതം നയിക്കാന്‍ നാടുകടന്നവരാണ് നാം പ്രവാസികള്‍. ജീവിതത്തിന്‍റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന്‍ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ...
45 Comments
Read
Powered by Blogger.