ഫര്‍സാന്‍ ദ്വീപിലെത്തിയ നാല് മലബാരികള്‍ !!!

8:55 PM
ക ഥ ഇത് വരെ !! (ചെറിയ പെരുന്നാളിന് കിട്ടിയ മൂന്നു ദിവസത്തെ ലീവ് എവിടെപ്പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്ന് രണ്ടു ബാച്ചിലേഴ്സും ,രണ്ടു നോണ്‍ ബാച്ചി...
83 Comments
Read
Powered by Blogger.