ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഹിഡന്‍ ടോക്ക് !!!!!

8:15 PM
കാലത്ത് എണീറ്റപ്പോഴാ ഒരു കാര്യം ഓര്‍മ്മവന്നത്, അവളെ വിളിച്ചിട്ട് മൂന്നു ദിവസമായി ..എന്താ ചെയ്യുക ? ഒരൊഴിവ് കിട്ടണ്ടേ ..രാവിലെ ഓഫീസില്‍ പോവ...
84 Comments
Read
Powered by Blogger.