"കുങ്കുമത്താത്ത" ( ഒരു സീരിയല്‍ ഗദ്ദാമയുടെ കഥ )

1:48 PM
ഒ രു വാരാന്ത്യത്തില്‍ മകളെയും കൂട്ടി  ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങാനിരിക്കുമ്പഴായിരുന്നു സലിം എന്നെ വിളിച്ചുപറയുന്നത്,"മനസ്സമാധാനമായി ഉറങ...
125 Comments
Read
Powered by Blogger.