ബിച്ചാവയുടെ തിരോധാനം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് .

12:33 AM
വര- ഇസ്ഹാഖ് ഏ കദേശം അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം  ബിച്ചാവയെ കാണ്മാനില്ല എന്നവാര്‍ത്ത എന്നെ തേടിയെത്തുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ തലേ ദിവസം ബിച്ചാവയോട...
106 Comments
Read
Powered by Blogger.