നടവഴിയിലെ നേരുകള്‍ !! ജീവിതാവസ്ഥകളുടെ ഒരു നേര്‍കാഴ്ച്ച !!.

10:32 PM
കോഴിക്കോട് ഡി സി ബുക്സില്‍ വെച്ച് അവിചാരിതാമായിട്ടാണ് നടവഴിയിലെ നേരു കള്‍ കണ്ണിലുടക്കുന്നത് . എഴുത്തുകാരിയുടെ  പടം പുറം ചട്ടയില്‍ വലുതായ...
58 Comments
Read
Powered by Blogger.