ഫ്രൈഡേ ഫിഷിംഗ്

12:27 AM
വെള്ളിയാഴ്ച്ചയിലെ ഒഴിവു സമയം ആസ്വദിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് ..പതിവ് പോലെ നാല് മണിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ ഒരു...
36 Comments
Read

ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍

11:48 PM
അനീസ്‌ ബായിയെ ഞാന്‍ കാണാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു മാസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ ..ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയുമായി എപ്പോഴും കാണും പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ .തമ്മില്...
12 Comments
Read
Powered by Blogger.